Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
0 0 EUR s DPH
Posledné pridané položky
Celkom
0 EUR s DPH 0 EUR bez DPH
Prejsť do košíka
Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem

spoločnosti KFK group ,s.r.o. so sídlom: Lániky 957/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47224924, IČ DPH: 2023799503 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.59442/L ( ďalej len „KFK group"), súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti KFK group a/alebo ponúk pripravených s partnermi a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese KFK group ,s.r.o. so sídlom: Lániky 957/11, 026 01 Dolný Kubín, alebo elektronicky na adrese info@autickovo.sk , príp. na +421 918 427 665.

Ďalšie práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.