Doprava a doručenie

Tovar ktorý je skladom, objednaný do 12:00 je odoslaný ešte v deň objednania.

Tovar ktorý je skladom u dodávateľa, objednaný do 1ý:00 je odoslaný nasledujúci pracovný deň.

Pri objednávke nad 90€ poštovné neplatíte, pri objednávke do 90€ sa poštovné učtuje podľa následovného bodu.

KFK GROUP Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti DPD, poštovne 4€ s DPH . Dodacia doba zvyčajne 1-3 dní.

KFK GROUP robí všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. KFK GROUP však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a navodov a pribaleného  pokladničného dokladu.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

Vašu  e-mailovú adresu

Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.